Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Jerzy Mazur

17.02.1943

11.08.2005

17.02.1943

11.08.2005

Eugenia Korzonek

23.08.1928

01.12.2005

23.08.1928

01.12.2005

Ginter Mazur

10.11.1944

26.04.2006

10.11.1944

26.04.2006

Zygmunt Laska

19.05.1951

06.07.2006

19.05.1951

06.07.2006

Czesław Dajka

18.06.1939

04.04.2007

18.06.1939

04.04.2007

Irena Goraus

06.11.1947

09.12.2007

06.11.1947

09.12.2007

Piotr Goraus

02.02.1967

26.04.2012

02.02.1967

26.04.2012

Alfred Liszka

22.01.1945

08.05.2010

22.01.1945

08.05.2010

Wojciech Kuczera

28.08.1966

18.01.2011

28.08.1966

18.01.2011

Franciszek Wąsala

02.04.1920

28.01.2015

02.04.1920

28.01.2015

Maria Nalewajka

1945

2006

Jerzy Nalewajka

1945

-

2006

-

Berta Wycisk

25.06.1915

22.03.2006

Alfred Wycisk

09.01.1914

10.03.2007

25.06.1915

09.01.1914

22.03.2006

10.03.2007

Kazimiera Konsek

17.03.1949

17.11.2006

17.03.1949

17.11.2006

Maksymilian Lubszczyk

25.09.1937

06.03.2007

25.09.1937

06.03.2007

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Jerzy Mazur

17.02.1943

11.08.2005

Data urodzenia:

17.02.1943

Data śmierci:

11.08.2005

Pochowany:

Eugenia Korzonek

23.08.1928

01.12.2005

Data urodzenia:

23.08.1928

Data śmierci:

01.12.2005

Pochowany:

Ginter Mazur

10.11.1944

26.04.2006

Data urodzenia:

10.11.1944

Data śmierci:

26.04.2006

Pochowany:

Zygmunt Laska

19.05.1951

06.07.2006

Data urodzenia:

19.05.1951

Data śmierci:

06.07.2006

Pochowany:

Czesław Dajka

18.06.1939

04.04.2007

Data urodzenia:

18.06.1939

Data śmierci:

04.04.2007

Pochowany:

Irena Goraus

06.11.1947

09.12.2007

Data urodzenia:

06.11.1947

Data śmierci:

09.12.2007

Pochowany:

Piotr Goraus

02.02.1967

26.04.2012

Data urodzenia:

02.02.1967

Data śmierci:

26.04.2012

Pochowany:

Alfred Liszka

22.01.1945

08.05.2010

Data urodzenia:

22.01.1945

Data śmierci:

08.05.2010

Pochowany:

Wojciech Kuczera

28.08.1966

18.01.2011

Data urodzenia:

28.08.1966

Data śmierci:

18.01.2011

Pochowany:

Franciszek Wąsala

02.04.1920

28.01.2015

Data urodzenia:

02.04.1920

Data śmierci:

28.01.2015

Pochowany:

Maria Nalewajka

1945

2006

Data urodzenia:

1945

Data śmierci:

2006

Pochowany:

Jerzy Nalewajka

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Berta Wycisk

25.06.1915

22.03.2006

Data urodzenia:

25.06.1915

Data śmierci:

22.03.2006

Pochowany:

Alfred Wycisk

09.01.1914

10.03.2007

Data urodzenia:

09.01.1914

Data śmierci:

10.03.2007

Pochowany:

Kazimiera Konsek

17.03.1949

17.11.2006

Data urodzenia:

17.03.1949

Data śmierci:

17.11.2006

Pochowany:

Maksymilian Lubszczyk

25.09.1937

06.03.2007

Data urodzenia:

25.09.1937

Data śmierci:

06.03.2007

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żorach - Roju, siedziba: ul. Wodzisławska 207 44-245 Żory.